POZOŘICE
Naposledy aktualizováno: 2.1.2019

*** 

Jižní morava čte 2018

Zahájení 3. ročníku literární a výtvarné soutěže Jižní Morava čte - projekt podpory čtenářství v Jihomoravském kraji.

Individuální soutěž má dvě kategorie literární, podle věku dětí:
I. kategorie literární soutěže: 8–10 let
II. kategorie literární soutěže: 11–15 letimage

Individuální soutěž má také výtvarnou kategorii:
III. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Soutěž kolektivů má tři kategorie:
IV. kategorie speciální literárně-výtvarná: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí)
V. kategorie audiovizuální: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí a max. délka 3 min.) Video může mít maximální rozsah 3 minuty.
VI. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let


 Soutěžní práce

Rozsah literární soutěžní práce je min. 1 a max. 3 strany textu. Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma: „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ daného místa či regionu musí být osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě v naší knihovně nebo v elektornické formě  zaslány na e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz

 

Termín pro odevzdání prací: 19. října 2018
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením se uskuteční dne 24. listopadu 2018 od 15.00 hod v přednáškovém sále knihovny společně s akcí Den pro dětskou knihu.

Údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.

Přihláška ke stažení zde:

/files/www/0/1486-prihlaska-jednotlivce-soutez-jizni-morava-cte-2018.pdf

/files/www/0/1487-prihlaska-pro-kolektivy-soutez-jizni-morava-cte-2018.pdf

Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu. Dále samostatným dokumentem souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu.

Úplná pravidla naleznete zde: http://jiznimoravacte.cz/pravidla-souteze-2018 

 Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.