POZOŘICE
Naposledy aktualizováno: 2.1.2019

NĚKOLIK SLOV Z HISTORIE KNIHOVNY

    Knihovna v Pozořicích byla založena koncem roku 1923. První půjčování se uskutečnilo 1. ledna 1924. Knihovna měla tehdy 178 svazků knih.
   Ve funkci knihovníka nejdéle pracoval učitel zdejší školy pan Vojtěch Neužil. Knihovnu vedl plných 42 let. - od roku 1943 do roku 1985. Právě on má největší zásluhy na rozvoji knihovny v Pozořicích. Pod jeho vedením se knihovna nejen rozrostla, znásobil se počet čtenářů, získala důstojné úmistění v budově obecního úřadu, ale byla i významným kulturním centrem v obci. Byly zde pořádány besedy se čtenáři, prodejní výstavy knih, výstavy obrazů, setkání se spisovateli, při knihovně působil řadu let i čtenářský kroužek dětí. O tom všem se lze dočíst v kronice knihovny. V roce 1969 byl knihovně v Pozořicích propůjčen titul Vzorná lidová knihovna.

Knihovna v Pozořicích v 70. letech 20. století

  


 

Knihovna v Pozořicích v 80. letech 20. století

   

    Po organizační stránce se knihovna v Pozořicích v roce 1961 začlenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-1995 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov a knihovnicí byla paní Alena Chloupková.
   V roce 1995 požádala obec Pozořice o majetek knihovny a od té doby je zřizovatelem knihovny. Knihovnicí se stala paní Zdeňka Sedláková.
   V letech 2002-2003 získala knihovna finance na počítač a programové vybavení od Ministerstva kultury z programu VISK 3. Během dvou let vložila paní knihovnice  do počítače záznamy o knihách v programu Clavius a od r. 2005 je knihovna plně automatizovaná. Čtenáři mají také k dispozici zdarma veřejnou
internetovou stanici.
   V roce 2011 získala knihovna opět dotaci z programu VISK 3 na dokoupení potřebných programů a zakoupení nové výpočetní techniky.
    Provoz knihovny je hrazen z prostředků obce. Nové knihy se nakupují prostřednictvím regionální knihovny - Městské knihovny Kuřim a jsou také využívány výměnné soubory knih, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje středisková knihovna - Městská knihovna v Modřicích, která poskytuje také poradenskou službu.

Informace o činnosti knihovny najdete pod záložkou akce

Knihovna v Pozořicích dnes